Stichting Sakura Spijkenisse

Doelstellingen

logosakuraDe Stichting heeft ten doel als contactor te fungeren:
a. voor directe belanghebbenden van deze nakomelingen zoals diens partners, moeders, kinderen, vrienden en derden;
b. voor directe belanghebbenden van deze nakomelingen zoals diens partners, moeders, kinderen, vrienden en derden;
c. voor officiële instanties die op welke manier dan ook zich verbonden voelen met deze nakomelingen;
d. bij het optimaal bevorderen en onderkennen van de eigen identiteit ;
e. als vraagbaak en verwijzingsorgaan te fungeren voor deze nakomelingen en belangstellenden;
f. het bevorderen van onderlinge saamhorigheid;
g. bij het geven van adviezen en het doorgeven van data aan diegenen die op zoek zijn naar hun natuurlijke vader, dan wel naar de achtergronden van hun verleden;
h. bij het bevorderen van kennis, inzicht en begrip op het gebied van zowel de Japanse, Indische/Indonesische als Hollandse cultuur.

img_0004b

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het organiseren van gelegenheden, waarbij de persoonlijke onderlinge contacten als prioriteit worden gesteld;
b. het uitwisselen van gegevens onderling en met andere van belang zijnde instellingen;
c. het verwijzen naar betreffende databanken voor diegenen die op zoek zijn naar hun biologische vader, dan wel zich willen verdiepen in de achtergronden van hun verleden;
d. het onderhouden van contacten met alle van belang zijnde vertegenwoordigers van regeringen (officiële instanties);
e. zich geheel te onthouden van enige vorm van politieke stellingname, doch neemt wel de vrijheid voor haar mening uit te komen;
f. het streven om gelden te verwerven welke onder andere aangewend worden om belanghebbenden kennis te laten maken met landen als Japan en Indonesië, met als doel inzicht te krijgen in hun roots, dit ter bevordering van onderkenning van hun identiteit.

Geen agendapunten bekend.

Contactgegevens

images  indonesia_flags

Sakura (activiteiten regio Spijkenisse)
Contactpersoon: Claudine Meijer
E-mail: cem-sakura@planet.nl

Stichting Sakura (landelijk)

Website: www.stichting-sakura.nl
E-mail: info@stichting-sakura.nl