Rumah Oost-West

rumah

rumahoostwest2b

 

Woonbron Spijkenisse bouwt voor de Indische Gemeenschap Rumah Oost West 50 plus appartementen aan de Lobeliastraat te Spijkenisse.

We danken de donateurs:

  • SKANFONDS
  • ST. R.C. HET MAAGEDENHUIS
  • DELTAPOORT DONATIEFONDS

Voor inlichtingen tel. 06-4177 0770 – 0181-670 670

U kunt zich aanmelden via: oostwestrumah@gmail.com Geschiedenis van het ontstaan van de vereniging Rumah Oost-West.

Donderdag 14 oktober 2010 is een dag om te herinneren voor Claudine Meijer, secretaris van de Stichting Kota Paku en ex.voorzitter van de stichting Freek Coenraad, want een van hun doelen is eindelijk verwezenlijkt.

Na een jarenlange zoektocht wordt op die dag de woonvereniging Rumah Oost-West opgericht. Een woongemeenschap voor Indische Nederlanders of voor diegenen die zich met hen verbonden voelen, want de Nederlandse Indische cultuur zal dominant aanwezig zijn binnen de woongroep.
Leden hebben zich verenigd tot een woongemeenschap volgens het nieuwe denken ”levensloopbestendig wonen”.

Wat is levensloopbestendig wonen?

In onze doelstelling is dat:
Het wonen, in dit geval 50-plussers, in een woonvorm die bij hen past met het doel zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven wonen, eventueel gesteund door allerlei zorg- en hulpverlening en moderne burenhulp. Een ieder moet voor zichzelf kunnen zorgen en bereid zijn samen het complex te beheren en besturen onder het motto saamhorigheid en vriendschap. Van iedere bewoner wordt verwacht daaraan deel te nemen.

Hoe is het zo gekomen?

Na een voorbereidingstijd van 3 jaren werd besloten een vereniging i.o. op te richten onder de naam Rumah Oost-West en op zoek te gaan naar een woningcorporatie of een project- ontwikkelaar.
Uiteindelijk werd die medewerking gevonden in de woningcorporatie Woonbron Spijkenisse.
Woonbron heeft haar volledige en daadwerkelijke medewerking verleend door ons een
ervaren woonprojectbegeleider toe te wijzen, die zijn sporen hierin heeft verdiend.

Aan de Lobeliastraat in Spijkenisse zullen 21 appartementen voor ons worden gebouwd.
Inspraak voor en tijdens de bouw is belangrijk voor het saamhorigheidsgevoel.
Daarom heeft de vereniging ook mogen meedenken in de keus van de architecten, de indeling van de binnen- en buitenruimten, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de leefgewoonten en culturele achtergronden van de woongroep.
Gebouwd wordt volgend de huidige, moderne normen met een gemeenschappelijke ruimte en tuin. De huur zal subsidiabel zijn.

Kandidaat bewoners worden nu al voorbereid op hun taken door hen in te delen in commissies.

Personen die ons hebben bijgestaan in het ontwikkelingsproces:

  • projectbegeleider N.v.d. Dool
  • directeur woonbron spijkenisse C. Reit
  • notaris R. Ouwerkerk uit Spijkenisse

Dit project is tot nu toe uniek op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en daar zijn wij met z´n allen best trots op.

Hoeveel van deze idealen over 20 of 25 jaar nog overeind staan, weet alleen de toekomst.

Bestuur

Bestuur
Rumah Oost West
oostwestrumah@gmail.com

Voorzitter
Michael Westhoeve
m.l.westhoeve@wxs.nl

Secretaris
Coby Bouwman
m.bouwman992@kpnmail.nl

Penningmeester
Anja v Delft-Bouman
anjavdelft@gmail.com

Loes Coenraad
loes.coenraad@upcmail.nl

Claudine Blauw
claudine.m.meijer44@gmail.com

KVK-nummer
51069679