Multiculturele Arabische Nederlandse Vereniging

Arabieren in Spijkenisse

Waarom deze vereniging?

Het is een menselijke behoefte om samen te komen met anderen die er eenzelfde levensopvatting op na houden, eenzelfde taal spreken en/of eenzelfde achtergrond en cultuur hebben.

In de omgeving van Spijkenisse wonen Arabieren van verschillende nationaliteiten. Een regionale ontmoetingsplaats was er tot nu toe niet voor hen.

Een aantal van hen heeft daarom de mogelijkheden onderzocht tot het oprichten van een vereniging.

Na een lange weg zijn inmiddels alle juridische en procedurekwesties afgerond en de oprichting van de MAN-vereniging een feit.

Doelstellingen

1. Het stimuleren van de sociaal-culturele ontwikkeling alsmede de actieve deelname aan het maatschappelijk leven van de bewoners van Spijkenisse en omstreken.
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  • Het organiseren van verschillende activiteiten zoals Nederlandse en Arabische cursussen;
  • Het organiseren van educatie projecten, sportactiviteiten, kinderactiviteiten, culturele activiteiten;
  • Het geven van voorlichtingen en organiseren van activiteiten die integratie bevorderen;
  • Het organiseren van info/thema avonden en bijeenkomsten;
    Het inhuren van expertise;
  • Het vertegenwoordigen van de vereniging in organisaties die beantwoorden aan de doelstelling van de vereniging;
  • Het rekruteren van medewerkers uit de doelgroep.

Geen agendapunten bekend.

Contactgegevens

Dhr. D. Elmobashr | Voorzitter
Dhr. T. Yousif | Secretaris
Mevr. S. Marouf | Penningmeester

Correspondentieadres
MAN vereniging
Meldedonk 12
3206 BG Spijkenisse

E-mail: manvereniging@gmail.com
en alleen bereikbaar via:
tel.nr. voorzitter D. Elmobashr alleen op mobiele nr 06-18114203

Activiteiten