Stichting El Ele

Turken in Spijkenisse

Vijf turkse vrouwen zijn in het jaar 1981 informeel begonnen met Stichting El-Ele.

Hoewel de stichting toen nog niet geregistreerd stond, hebben de vrouwen zich vanaf dat moment ingezet voor de emancipatie van de vrouw. De eerste activiteit die zij georganiseerd hebben was de viering van internationale vrouwendag op 8 maart dat jaar.
Vervolgens zijn er activiteiten georganiseerd naar gelang de behoeften van de doelgroep.

In 1993 heeft de stichting zich officieel bij de kamer van koophandel geregistreerd als organisatie en heeft ze statuten. Sindsdien is stichting El-Ele structureel actief binnen de gemeente Spijkenisse

Doelstelling

Stichting El Ele heeft veel verschillende activiteiten zoals Nederlandse en turkse cursussen, educatie projecten, sportactiviteiten als fietsen en zwemmen met succes afgerond.
De komende jaren zullen wij met een nieuwe werkgroep (vrijwilligers) aan de slag gaan om onze doelstellingen nog beter te verwezelijken en vraag en aanbod van de gemeenschap beter op elkaar af te stemmen.

De stichting heeft als doelstelling bewoners van Spijkenisse te stimuleren om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Zij beoogd de emancipatie van allochtone vrouwen door het behartigen van haar belangen en door het organiseren van activiteiten die integratie bevorderen.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het bieden van taaleducatie, het geven van voorlichting, het organiseren van muziek- en danslessen, het opzetten van themabijeenkomsten etc.
De onderwerpen arbeid, zorg, ouderen, opleiding, en omgaan met kinderen zijn voorbeelden hiervan.

Zie voor meer informatie de website van Stichting El Ele: www.elele.webklik.nl

Geen agendapunten bekend.

Geïnteresseerd in alle facetten van Turkije?

Hier een oproep in tijden van het Coronavirus waar geen ontmoetingen mogelijk zijn zoals in wijkcentra, die momenteel gesloten zijn.

In deze tijd dat we moeten leven met de corona willen we gebruik maken van de gelegenheid op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers en nieuwe leden.

Wat zou het leuk zijn om iets te organiseren met mensen die iets met Turkije hebben. Denk aan Turkse families, buren van Turken, mensen die de Turkse taal leren of willen leren en zelfs mensen die Turkije ieder jaar als vakantiebestemming boeken.

Zie het als een bijeenkomst met gelijkgezinde met Turkije als hoofdthema.

Laten we ons eerst eens voorstellen. Wie zijn wij?

We zijn van Stichting El Ele Spijkenisse. Dit is een Multi Culturele organisatie die zich al sinds 1981 het doel heeft gesteld om met alle nationaliteiten in harmonie samen dingen te kunnen doen. Elkaar te begrijpen en te respecteren.

Sinds 1981 hebben we zo veel projecten opgezet met diverse activiteiten zoals: Het leren van de Nederlandse / Turks taal lessen, volksdansen, muzieklessen,  allerlei cultuur en kunstzinnige bezigheden.

We willen tevens benadrukken dat Stichting El Ele Spijkenisse zich niet alleen inzet voor de Turkse gemeenschap, maar voor alle nationaliteiten.

Wat is het doel?

Het doel is mensen te enthousiasmeren om deel te nemen in onze stichting als vrijwilliger, het werven van nieuwe leden, nieuwe ideeën aanleveren. Dit alles met doel om bijeenkomsten te gaan houden met verschillende thema’s zoals bijv.: Turkse cultuur – Turks eten – contacten leggen – bijeenkomsten over allerlei onderwerpen – het leren van de Turkse taal.      

Dus voor een ieder die iets met Turkije heeft en die meer willen weten over dit fantastische land.

Er wordt nog gezocht hoe deze bijeenkomst vormgegeven moet worden. Mocht iemand van u ideeën hebben wat er op zo’n dag gedaan zou kunnen worden, dan zouden we het zeer op prijs stellen als u dit met ons zou willen delen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info.elele@gmail.com

Ook websites als www.Spijkenissesamen.nl en www.elelespijkenisse.nl zijn informatief en behulpzaam.

Tevens is er een facebookpagina waar u meer informatie kunt krijgen wat Stichting El Ele Spijkenisse  en  youtube pagina Stichting El Ele   doet en waar zij voor staat.

Natuurlijk hopen wij op veel reacties. Met z’n allen zouden we iets moois kunnen opzetten.