Stichting B.I.K. (Behoud Indische Cultuur)

De stichting heeft zich ten doel gesteld de Indische cultuur voor Spijkenisse en omgeving te behouden.

Hoofddoelgroep: de jongeren.

Dit uiteraard voor iedereen die in deze cultuur geïnteresseerd is.

Het hoofddoel is een gegeven en de stichting tracht dit ondermeer te bereiken door:

Het stimuleren van de sociaal culturele ontwikkelingen van de Indische Nederlanders en Sympathisanten

Het helpen bij integratie en emancipatie

Het organiseren van sociaal culturele- en mogelijk sportactiviteiten voor de diverse leeftijdsgroepen

Cursussen bv Bahasa (=taal)

Dans en wat er verder nog mogelijk is

Dansavonden gecombineerd met culturele zaken etc.

Ook streeft BIK om samen met de wijkgroep Groenewoud, in het verzamelgebouw De Sleutel, Eikenlaan 88e te Spijkenisse, activiteiten te organiseren.

Uiteraard is voor alle mogelijk te organiseren aktiviteiten voldoende deelname noodzakelijk.

Voor alle duidelijkheid een stichting kent geen leden (dus geen contributie) enkel sympathisanten.

De BIK aktiviteiten zullen ondermeer via deze website aangegeven worden.

Voor verdere algemene telefonische informatie:

Mitzi Venus-Jourdan 06-48114604 emailadres: bikspijkenisse@kpnmail.nl

Geen agendapunten bekend.