Federatie Spijkenisse Samen

Federatie Spijkenisse Samen is een samenwerkingsverband van migrantenorganisaties die actief zijn binnen de Gemeente Nissewaard en heeft de volgende doelstellingen:

  • Het behartigen van de collectieve belangen van haar leden.
  • Het promoten en onderhouden van het samenwerkingsverband van alle aangesloten migranten organisaties met behoud van hun eigen identiteit.
  • Het zijn van een centraal aanspreekpunt, vraagbaak en verwijzingsorgaan voor haar leden.
  • Het zijn van een gesprekspartner van de Gemeente Nissewaard en haar gemeentelijke instellingen en de leden.
  • Het bevorderen van de inburgering en integratie van alle bij de ledenorganisaties behorende mensen.

Beste allen,

Het afgelopen jaar hebben er geen activiteiten kunnen plaats vinden vanwege de covid 19 pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregen. Ik hoop dat jullie je er door heen weten te slaan en voor die genen die toch een geliefde, kennis, vriend, vriendin of ander persoon , hebben kwijt geraakt, wens ik veel sterkte toe bij de verwerking van hun verlies en verdriet. Volgt u steeds de maatregelen op en laten we hopen dat er voor het volgend jaar meer mogelijk zal worden ivm activiteiten.

Ik wens jullie allen, namens het bestuur van de FSS, plezierige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Hopelijk tot binnenkort en let op u zelf.

De hartelijke groeten,

Wishnu Parsowa, voorzitter FSS

Geen agendapunten bekend.

FSS Nieuwjaarsreceptie is afgelast

Het nieuwe jaar 2022 is alweer een aantal dagen begonnen en wat zal dit jaar voor de Federatie Spijkenisse Samen kunnen betekenen qua activiteiten enz in deze onwerkelijke tijd tijd van onzekerheid?

We hebben inmiddels bijna 2 jaar geen activiteiten kunnen organiseren en ook “de geplande FSS Nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2022” zal helaas ook niet door kunnen gaan.

Mochten we in 2022 nog FSS activiteiten kunnen organiseren, dan zullen we dit meteen aan alle FSS leden informeren. U ontvangt zo en zo per mail het een en ander om op de hoogte te blijven wat de FSS betreft. En anders even een belletje naar 0648114604 kan ook.

13e Internationale Vrouwendag 2022

Verder zijn we toch maar gaan praten over de 13e Internationale Vrouwendag op dinsdag 8 maart 2022.
Ook dit is een vraag hoe we dit kunnen door laten gaan op zeer korte termijn. Digitaal of Fysiek.
“Het is en het zij zo” :

>>Digitaal zal voor een groep vrouwen misschien net als in 2021 bepaalde handelingen zijn om eraan te kunnen deelnemen.
>>Mocht u in het bezit te zijn van een smartphone, tablet of laptop met internet uiteraard en wifi, dan misschien kunt u in deze onwerkelijke tijd van onzekerheid toch uw tijd invullen met het oefenen of het uitproberen hiervan .
>>Mocht dit plaatsvinden :
hopen we op zeer korte termijn meer informatie te kunnen verstrekken inclusief het behandelen van “hoe om te gaan met de digitale deelname” . (0648114604)