Stichting El Ele

Turken in Spijkenisse

Vijf turkse vrouwen zijn in het jaar 1984 informeel begonnen met Stichting El-Ele.

Hoewel de stichting toen nog niet geregistreerd stond, hebben de vrouwen zich vanaf dat moment ingezet voor de emancipatie van de vrouw. De eerste activiteit die zij georganiseerd hebben was de viering van internationale vrouwendag op 8 maart dat jaar.
Vervolgens zijn er activiteiten georganiseerd naar gelang de behoeften van de doelgroep.

In 1993 heeft de stichting zich officieel bij de kamer van koophandel geregistreerd als organisatie en heeft ze statuten. Sindsdien is stichting El-Ele structureel actief binnen de gemeente Spijkenisse

Doelstelling

Stichting El Ele heeft veel verschillende activiteiten zoals Nederlandse en turkse cursussen, educatie projecten, sportactiviteiten als fietsen en zwemmen met succes afgerond.
De komende jaren zullen wij met een nieuwe werkgroep (vrijwilligers) aan de slag gaan om onze doelstellingen nog beter te verwezelijken en vraag en aanbod van de gemeenschap beter op elkaar af te stemmen.

De stichting heeft als doelstelling bewoners van Spijkenisse te stimuleren om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Zij beoogd de emancipatie van allochtone vrouwen door het behartigen van haar belangen en door het organiseren van activiteiten die integratie bevorderen.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het bieden van taaleducatie, het geven van voorlichting, het organiseren van muziek- en danslessen, het opzetten van themabijeenkomsten etc.
De onderwerpen arbeid, zorg, ouderen, opleiding, en omgaan met kinderen zijn voorbeelden hiervan.

Zie voor meer informatie de website van Stichting El Ele: www.elele.webklik.nl

Geen agendapunten bekend.

Bestuur

Voorzitter:
Fatma Kebapci – Yesil
A. van Bronkhorstlaan 471
3201 XJ Spijkenisse
Tel. 0181-619961
E-mail: info.elele@gmail.com

Penningmeester:
Hamdi Kebapci

Secretaris:
Cagla Basaran

Portefeuillehouder:
Hans Martin Breuer

Bestuurslid:
Ismail Kasaroglu

Turkse taal leren?

Er wordt op donderdag 28 november 2019 weer een cursus Turkse taal gestart.
Dit zal gegeven worden in het wijkcentrum De Hoek in Spijkenisse.
Aanvang 19.30 uur.
Er is een deskundige docente die dit op vrijwillige basis zal begeleiden. Zowel beginnelingen als mensen die al enige kennis hebben van deze mooie taal, zijn van harte welkom.

Indien u interesse heeft, kunt u zich aanmelden via het emailadres
h.stoter@upcmail.nl

Meer informatie? Bel Fatma Kebabci: 06-43754684