Federatie Spijkenisse Samen

Federatie Spijkenisse Samen is een samenwerkingsverband van migrantenorganisaties die actief zijn binnen de Gemeente Nissewaard en heeft de volgende doelstellingen:

  • Het behartigen van de collectieve belangen van haar leden.
  • Het promoten en onderhouden van het samenwerkingsverband van alle aangesloten migranten organisaties met behoud van hun eigen identiteit.
  • Het zijn van een centraal aanspreekpunt, vraagbaak en verwijzingsorgaan voor haar leden.
  • Het zijn van een gesprekspartner van de Gemeente Nissewaard en haar gemeentelijke instellingen en de leden.
  • Het bevorderen van de inburgering en integratie van alle bij de ledenorganisaties behorende mensen.
Foto: Foto-Ok.nl

FSS viert 15-jarig bestaan

Spijkenisse – De Federatie Spijkenisse Samen viert haar 15-jarig bestaan tijdens de nieuwjaarsreceptie in wijkcentrum De Akkers.

De FSS is opgericht op 8 december 2004 met als doel een aanspreekpunt te zijn voor de gemeente. De leden van de FSS zijn de diverse migrantenorganisaties die in de gemeente actief zijn. Ze verzorgen zelf allemaal eigen activiteiten maar ook worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals tijdens Open Monumentendag.

Namens de gemeente woonden de wethouders Struijk en Soeterboek de receptie bij. De laatste had een kleine verrassing voor het bestuur van de FSS bij zich, namelijk een cheque van € 250,00.

Bekijk het artikel in Groot Nissewaard

Geen agendapunten bekend.

Miniconferentie FSS

za 16 nov 2019, 16:48

Spijkenisse – De Federatie Spijkenisse Samen is een samenwerkingsverband van migrantenorganisaties die actief zijn binnen de gemeente Nissewaard. Vandaag houden zij een miniconferentie, waarbij zij niet alleen informatie uitwisselen, maar ook kijken of ze nog wel voldoen aan het doel dat ze zichzelf 15 jaar geleden hebben gesteld. De maatschappij is veranderd en daar hebben ook de verenigingen/stichtingen mee te maken. In 2005 waren er 16 organisaties aangesloten bij de FSS, nu nog slechts tien waarvan enkelen heel klein zijn. Jongeren hebben andere interesses en sluiten zich niet aan bij de organisaties die zich inzetten voor participatie dus er zal actief aan ledenwerving gedaan moeten worden. De deelnemers aan de miniconferentie willen zich ook inzetten voor nieuwkomers, hen op weg helpen en zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken zoals radicalisering en polarisering. Velen houden themabijeenkomsten voor hun leden over maatschappelijke onderwerpen maar ook wordt de eigen cultuur in ere gehouden.

Eerder vanmiddag ondertekenden de FSS en de gemeente een convenant waarin de afspraken werden vastgelegd. Het is immers belangrijk om te weten wat de gemeente van de FSS verwacht, maar ook omgekeerd. De besturen zijn enthousiast en willen graag allerlei activiteiten organiseren, maar daarvoor is het wel belangrijk dat ze ook in het weekend toegang hebben tot een wijkcentrum of andere ruimte.

Burgemeester Van Oosten bezocht de miniconferentie kort om kennis te maken met de diverse organisaties en zich te laten informeren over de activiteiten die ze organiseren. Tijdens zijn bezoek kreeg hij een rapport uitgereikt met daarin de gegevens van alle aangesloten verenigingen, waarvan een aantal ook een high five tegel ontving.

Via: https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/104204/miniconferentie-fss